Οι συνδιαλαγές με πιστωτικές κάρτες διακπεραιώνονται μέσω Eurobank